Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

W trosce o wychowanie

W sobotę 26 września 2021 r. w auli św. Jana Pawła II, przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, po raz kolejny, odbyło się szkolenie dla sióstr oraz nauczycieli pracujących w przedszkolach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Jak co roku, było ono zorganizowane przez sekcję Przedszkoli Komisji Wychowania i Nauczania przy KWPŻZZ.

To ogólnopolskie spotkanie zgromadziło bardzo dużo sióstr i pań z całej Polski, także z naszych placówek, między innymi  z Kolbuszowej, Brzeska, Woli Rzędzińskiej i Olszany.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w Bazylice Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Przewodniczył jej ks. Sławomir Kostrzewa, który również po krótkiej przerwie, jako pierwszy wygłosił prelekcję na temat „Wymiar ludzki i duchowey w wychowaniu młodego człowieka oraz współpracy z trudnymi rodzicami.”

Kolejnym prelegentem była p. Bożena Janiszewska – psycholog ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, wykładowca wyższych uczelni i pracownik poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży. Pani Bożena w swoim wystąpieniu skupiła się na następującej tematyce: „Nauczyciele – rodzice – dzieci". Co jest ważne w wychowaniu do 7 lat? Jakie są nasze przedszkolaki? Relacje nauczyciele-rodzice.

Po przerwie obiadowej, ostatnią część spotkania poprowadziła p. Małgorzata Nowińska-Zgurska – Kierownik Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Rzeszów, która omówiła ostatnie zmiany i aktualne przepisy Prawa Oświatowego. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na wiosnę i już dziś zachęcam do uczestnictwa w nim, bo warto.

 

s.A.S.

 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej