Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Wizyta Matki Bożej Bolesnej

W niedzielny wieczór 10 marca 2019r.  Matka Prowincjalna  Bronisława z siostrami, udała się do pałacu biskupiego, aby w kaplicy powitać i przyjąć z rąk Ks. bpa Ordynariusza Andrzeja Jeża figurę Matki Bożej Bolesnej, która rozpoczęła peregrynację po parafii katedralnej. Z radosnym  śpiewem, w asystencji Księdza Biskupa, księdza proboszcza, ks  dr. Adama Nity oraz sióstr dębickich, siostry procesyjnie udały się do domu prowincjalnego, gdzie Matka Bronisława odmówiła akt  powitania i i zawierzenia Matce Bożej Bolesnej. Dalszą częścią czuwania sióśtr przed Matką Bożą była Liturgia Słowa oraz konferencja o roli Matki Bożej w naszym życiu wygłoszona przez ks. dr Józefa Partykę i  adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Apel Jasnogórski, a następnie wspólny śpiew Gorzkich żali w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczął indywidualne, nocne  czuwanie sióstr. Po całodniowej modlitwie,  następnego dnia wieczorem,  siostry  pożegnały Matkę Bożą, która została przekazana do jednej z  rodzin parafii katedralnej.

Powitanie Matki Bożej wypowiedziane przez Matke Bronisławę

 

Matko Bolesna -  cała Prowincja Sióstr Służebniczek z radością oraz otwartym sercem, pełnym miłości, wita Cię w naszym domu w figurze Piety – Pani Katedralnej. W naszej kaplicy codziennie wpatrujemy się w Ciebie, ale stojącą pod krzyżem Jezusa. Dziś - przybywasz do nas, trzymając w swych rękach Ciało Twojego Syna, pokryte ranami, a wpatrzona w otwarte Rany Syna, z głębi swego Serca chcesz nam powiedzieć, że tylko w tych Ranach dostąpimy uzdrowienia naszych ran. Chcemy więc przytulić się do Twego matczynego, bolejącego Serca i w nim także szukać siły i wsparcia do nawrócenia oraz nadziei na nieustanną przemianę serc.  Nasze serca wypełnia radość, że możemy Cię, Matko Bolesna, gościć we wspólnocie w 20. rocznicę beatyfikacji Ojca Założyciela, Edmunda Bojanowskiego i s. Celestyny Faron.

Bł. Edmund to Twój gorliwy czciciel. Od wczesnego dzieciństwa miał szczególne nabożeństwo do Ciebie, w figurze Piety na Świętej Górze, bowiem od Ciebie, na błaganie zrozpaczonej matki , otrzymał zdrowie…  i patrząc na zawieszone u Twych stóp wotum – Oko Opatrzności – przez całe życie, u Ciebie szukał wsparcia oraz czerpał siły duchowe i fizyczne do służby dzieciom, ubogim i chorym, a także do formowania służebniczek. Wraz z bł. Edmundem i bł. Celestyną będziemy trwać przy Tobie, adorując Twego Syna, naszego Zbawiciela i przez Twoje bolejące Serce prosić Go o dary dla - naszego Pasterza i całej Diecezji o bogate owoce Synodu, o potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza, kapłanów parafii katedralnej i wiernych, oraz dla wszystkich kapłanów o świętość życia.

Powierzamy Ci, Maryjo, Zgromadzenia Służebniczek, nasze wspólnoty i tych którym służymy. Prowadź nas po ścieżkach świętości, wytrwałej modlitwy i wierności powołaniu. Wyproś nam łaskę nowych powołań, abyśmy mogły być przedłużeniem Twoich macierzyńskich ramion dla wszystkich, których spotkamy na drodze naszego życie.

 

 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej