Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Wizytacja biskupia

W dniach 21 i 22 kwietnia w parafii Czarny Potok odbyła się wizytacja kanoniczna, której przewodniczył Ks. Bp Stanisław Salaterski.
Przed Eucharystią rozpoczynającą wizytację, dzieci z Ochronki św. Józefa prowadzonej przez nasze siostry, powitały księdza biskupa. Podczas  niedzielnej Eucharystii, ksiądz biskup spotkał się z grupami apostolskimi, a wśród nich zgrupą DSM, którą opiekują się siostry. Po południu odbyło sie spotkanie w domu sióstr, na które oprócz księdza biskupa przybyli: ks. proboszcz Krzysztof Klimczak oraz ks. wikariusz Robert Maślak. Wizyta rozpoczęła się od modlitwy w kaplicy domowej i błogosławieństwa. Kiądz biskup dziękując siostrom za ich posługę i pracę w parafii, pobłogosławił także budujący się nowy budynek dla sióstr oraz przedszkola, atakże wszystkich, którzy przyczyniają się do powstania tego dzieła.


s. Angelika Stala

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej