Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Wspieramy szkołę w Chamuka

Kilka parafii, w których posługują siostry, dzięki życzlliwości ich księży proboszczów, miało okazję gościć u siebie służebniczkę misjonarkę z Zambii - s. Marię Żywiec. s. Maria pracuje na misjach od 24 lat, z czego 20 lat szpitalu w Katondwe. Obecnie została oddelegowana do nowej misji o nazwie Chamuka, gdzie ma powstać szkoła. Bedzie to szkoła średnia z internatem dla 500 dziewcząt. Właśnie w tym celu siostra zbiera obecnie fundusze na budowę tej placówki.W ostatnim czasie siostra dzieliła się swoim świadectwem w parafii  Wniebowzięcia NMP w Krynicy oraz w parafii św. Królowej Jadwigi w Gorlicach. W najbliższym czasie odwiedzi równiez parafie w Czchowie i w Tyliczu . Podczas nabożeństw różańcowych i mszy świętych a także w szkole siostra opowiadała dlaczego ta placówka jest tak potrzebna, oraz wskazywała jak można konkretnie pomóc misjom. Podawała ciekawe i wzruszające słuchaczy przykłady ze swojej pracy w Katondwe. Siostra Maria podkreśliła jak wielką rolę w pracy misyjnej, obok misjonarzy, którzy bezpośrednio są zaangażowani w głoszenie Ewangelii Chrystusa, mają ludzie wspierający misje. Można to czynić poprzez swoja modlitwę, ofiarowanie cierpień, ofiarę materialną  oraz adopcję na odległość. Bez tej wielorakiej i wielkodusznej pomocy, praca misjonarzy byłaby praktycznie nie możliwa.  Przy tej okazji, parafianie mogli zabrać ze sobą gotowe przekazy pocztowe, cegielki na budowę szkoły, książki a także różne rekwizyty z misji.
We wszystkich miejscach gdzie siostra opowiadała o swojej pracy, spotkała się z wielką życzliwością i zrozumieniem  oraz otwartością na sprawy misji. Wszystkim, którzy wsparli dzieła prowadzone przez Nią składamy sczere Bóg zapłać.
 
s.MP
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej