Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Eucharystia daje życie"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Wypoczynek junioracki w Szczawnicy.

W dniach 7-20 lipca grupa sióstr juniorystek miała okazję nieco odpocząć w Szczawnicy.Było nas razem 12 z różnych prowincji zgromadzenia na czele z s. Mistrzynią Agatą.
Tematem formacyjnym naszego wypoczynku była kultura. Skorzystałyśmy tam z warsztatów bibliodramy, które prowadziła dla nas s. Amata - służebniczka śląska. Tematem przewodnim naszych zajęć był fragment ewangeliczny ,,Spotkanie przy studni z Samarytanką".
Jezus mówiąc do Samarytanki ,, Daj mi pić", przemawiał także do nas. W tym wezwaniu skierowanym do kobiety a także i do nas, domagał się bezwarunkowego oddania- oddania bez reszty.  Mogłyśmy wraz z Samarytanką otwierając się na miłość Jezusa, odpowiadać Mu miłością na Jego miłość. 
Oprócz tego miałyśmy okazję wykorzystać walory pienińskiego krajobrazu wybierając się m.in na  Trzy Korony, Sokolicę i  Wysoką. Udało się nam także wędrować szlakiem bł. s Celestyny.
Był to dla nas czas przede wszystkim radości i umocnienia więzi  bo mogłyśmy się spotkać wszystkie razem po rocznej przerwie.
 
s. Justyna M
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej