Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Czuwanie przed świętem patronalnym Prowincji

Tegoroczne obchody patronalnego święta Prowincji Tarnowskiej, z racji Roku  Ducha Świętego w Kościele, nabrały szczególnie podniosłego charakteru. W czasie czuwania nocnego przed tą uroczystością, zgromadzone w domu prowincjalnym siostry, kontemplowały tajemnicę Miłości Bożej uobecnioną w trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Pod przewodnictwem ks. Michała Dąbrówki,  wpatrywały się w obraz Trójcy Świętej z ołtarza kościoła w Zabawie. Ten obraz, jak mówił duchowy przewodnik tego wieczoru, ukazuje nam  miłość między Bogiem Ojcem a Synem Bożym , która jest tak wielka, że jest Osobą – Duchem Świętym.

My ludzie, jesteśmy specjalistami od zamykania drzwi…drzwi są zamknięte , a na klamce wisi wywieszka: „ Nie przeszkadzać”. Tak jak uczniowie zamknęli się przed Żydami, tak my często zamykamy się przed ludźmi i przed Bogiem. A Jezus chce przyjść i przychodzi pomimo drzwi zamkniętych i posyła nas tak jak Apostołów, do tych przed którymi się zamykamy.  Wie, że to  nie jest łatwe, dlatego uzdalnia nas do tego tak, jak swoich uczniów,  dając nam Ducha Świętego, który jest Miłością Bożą. Pojednanie i wybaczenie jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu.

Czekając na przyjście  Ducha Świętego i prosząc o Jego dary , siostry wysłuchały konferencji, adorowały Miłość Bożą i uczestniczyły w Eucharystii.

s. M.P

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej